In het najaar van 2022 is vanwege corona een extra meting uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Aan deze meting deden bijna 365.000 personen van 18 jaar en ouder mee. Ongeveer 8.000 (2%) van deze personen hebben de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ingevuld. De resultaten zijn op landelijk, regionaal en gemeenteniveau beschikbaar voor alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio’s.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR.  ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 en maakt verbinding tussen lopende onderzoeken mogelijk. Het doel van het onderzoek is om de lichamelijke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis bij Nederlanders in kaart te brengen.