In het najaar van 2020 deden er bijna 540.000 personen van 18 jaar en ouder mee. Ongeveer 7.000 (1,3%) van deze personen hebben de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ingevuld. De vragenlijst was niet helemaal hetzelfde voor volwassenen en ouderen. Volwassenen (18 tot 65 jaar) kregen soms andere vragen dan ouderen (65 jaar en ouder) en andersom.