De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en in Nederland in samenwerking met GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

Hieronder vindt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2021 wordt uitgevoerd en de Gezondheidsmonitor Jeugd van 2015 en 2019.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Met een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart gebracht: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Alle GGD’en voeren dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4 op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken.

In de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Bewegen
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Softdrugsgebruik
 • Geluk
 • Moeite met rondkomen
 • Psychische gezondheid
 • Veerkracht
 • Weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Eenzaamheid
 • Stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Suïcidegedachten
 • (Cyber)pesten
 • Sexting
 • Seksualiteit
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Impact van de coronaperiode
 • Zorg en ondersteuning
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en gebiedsindicator)

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en van de impact van corona. De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit als onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het onderzoeksinstituut Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie is namens het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Alle GGD’en voeren dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4 op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken.

In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Moeite met rondkomen
 • Geluk
 • Psychosociale gezondheid
 • Weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • Stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Bewegen
 • Voeding
 • Roken (incl e-sigaret)
 • Alcoholgebruik
 • Soft drugsgebruik
 • (Cyber) pesten
 • Sexting
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Seksualiteit
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, en gezinssamenstelling)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.

De regionale en gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 kunnen gevonden worden op VZinfo.nl en RIVM statline.

De gemeentelijke kaarten op volksgezondheidszorg.info zijn te vinden op de pagina van het desbetreffende onderwerp met regionale cijfers.  Je komt hier als volgt: Ga naar VZinfo.nl. Kies het onderwerp waarvan je de resultaten wilt zien voor middelbare scholieren klas 2 en 4. Klik op het onderwerp waar "middelbare scholieren (klas 2 en 4), per regio" achter staat. Je komt nu bij de regio kaart uit voor desbetreffende onderwerp. In de tekst rechts naast de regio kaart staat het kopje “gemeenten” met daarin de doorlink naar de cijfers per gemeente. 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Alle GGD-en hebben eind 2015 dezelfde basisvragenlijst afgenomen bij leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Bijna 97.000 leerlingen, verdeeld over 377 scholen, hebben de vragenlijst op school ingevuld. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens op landelijk niveau. Voor 14 GGD’en zijn gegevens beschikbaar op regionaal niveau. 9 GGD’en hebben ook gegevens op lokaal niveau.
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens over:

 • Ervaren gezondheid
 • Psychosociale gezondheid
 • Weerbaarheid
 • Bewegen
 • Voeding
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Drugsgebruik
 • Functioneren op school
 • (Cyber)pesten
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Seksualiteit
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en gezinssamenstelling)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 kunnen gevonden worden op VZinfo.nl

 

Vragenlijsten gezondheidsmonitor Jeugd

Muur met gezichten in museum

Naar standaardvraagstellingen Jeugd