De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en in Nederland in samenwerking met GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

Hieronder vindt u meer informatie over deGezondheidsmonitor Jeugd die in 2015 en 2019 zijn gehouden. 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Alle GGD’en voeren dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4 op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken.

In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Moeite met rondkomen
 • Geluk
 • Psychosociale gezondheid
 • Weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • Stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Bewegen
 • Voeding
 • Roken (incl e-sigaret)
 • Alcoholgebruik
 • Soft drugsgebruik
 • (Cyber) pesten
 • Sexting
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Seksualiteit
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, en gezinssamenstelling)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.

De regionale en gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 kunnen gevonden worden op Volksgezondheidenzorg.info en RIVM statline.

De gemeentelijke kaarten op volksgezondheidszorg.info zijn te vinden op de pagina van het desbetreffende onderwerp met regionale cijfers.  Je komt hier als volgt: Ga naar Volksgezondheidenzorg.info. Kies het onderwerp waarvan je de resultaten wilt zien voor middelbare scholieren klas 2 en 4. Klik op het onderwerp waar "middelbare scholieren (klas 2 en 4), per regio" achter staat. Je komt nu bij de regio kaart uit voor desbetreffende onderwerp. In de tekst rechts naast de regio kaart staat het kopje “gemeenten” met daarin de doorlink naar de cijfers per gemeente. 

 Gezondheidsmonitor Jeugd 2015


Alle GGD-en hebben eind 2015 dezelfde basisvragenlijst afgenomen bij leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Bijna 97.000 leerlingen, verdeeld over 377 scholen, hebben de vragenlijst op school ingevuld. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens op landelijk niveau. Voor 14 GGD’en zijn gegevens beschikbaar op regionaal niveau. 9 GGD’en hebben ook gegevens op lokaal niveau.
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens over:

 • Ervaren gezondheid
 • Psychosociale gezondheid
 • Weerbaarheid
 • Bewegen
 • Voeding
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Drugsgebruik
 • Functioneren op school
 • (Cyber)pesten
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Seksualiteit
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en gezinssamenstelling)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 kunnen gevonden worden op Volkgezondheidenzorg.info

 

Vragenlijsten gezondheidsmonitor Jeugd

Muur met gezichten in museum

Naar standaardvraagstellingen Jeugd