De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke 4 jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. Alle regionale GGD’en in Nederland verzamelen de gegevens op dezelfde manier, waardoor cijfers op landelijk, regionaal en lokaal niveau beschikbaar zijn. De digitale vragenlijst wordt op middelbare scholen afgenomen onder tweede- en vierdeklassers van het regulier voortgezet onderwijs. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid van middelbare scholieren te bevorderen.

Hieronder vindt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2021 is uitgevoerd en de Gezondheidsmonitor Jeugd van 2015 en 2019. In het najaar van 2023 wordt een nieuwe meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd.

 

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

In het najaar van 2021 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Deze meting heeft gegevens opgeleverd over bijna 167.000 leerlingen op 759 scholen. In 2021 zijn in alle GGD-regio’s alle scholen benaderd voor deelname. Hierdoor zijn cijfers op landelijk, regionaal en gemeenteniveau beschikbaar voor alle GGD-regio’s. In de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Bewegen
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Softdrugsgebruik
 • Geluk
 • Moeite met rondkomen
 • Psychische gezondheid
 • Veerkracht
 • Weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Eenzaamheid
 • Stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Suïcidegedachten
 • (Cyber)pesten
 • Sexting
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Impact van de coronaperiode
 • Zorg en ondersteuning
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en gebiedsindicator)

Download hier de basisvragenlijst Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

De landelijke, regionale en gemeentelijke resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn te vinden op RIVM StatLine en VZinfo.nl. Op VZinfo.nl zijn regiokaarten te vinden door in het onderwerpenoverzicht te klikken op het betreffende onderwerp. De bijbehorende gemeentekaart wordt zichtbaar door boven de regiokaart te klikken op het tabje "Gemeenten".

Naast de landelijke standaardvragen hebben GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. Deze resultaten zijn veelal toegankelijk via de websites van de GGD’en.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd uit als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officiële naam: Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 en maakt verbinding tussen lopende onderzoeken mogelijk. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij Nederlanders als gevolg van de coronacrisis.

 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

In 2019 is data verzameld van ruim 170.000 leerlingen op 707 scholen. In 2019 hebben alle 25 GGD-regio’s bijgedragen aan cijfers op regionaal en landelijk niveau. In 19 GGD regio’s zijn alle scholen uitgenodigd om mee te doen, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar zijn.

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.

De landelijke, regionale en gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn te vinden op RIVM StatLine.

 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

De Gezondheidsmonitor Jeugd is in 2015 voor de eerste keer door alle GGD’en op dezelfde manier uitgevoerd. In 2015 is data verzameld van bijna 97.000 leerlingen op 377 scholen. Alle GGD-regio’s hebben bijgedragen aan cijfers op landelijk niveau. Daarnaast zijn in 14 regio’s ook prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD-regio) beschikbaar. In 9 van die 14 GGD regio’s waren alle scholen uitgenodigd om mee te doen, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers op gemeenteniveau beschikbaar zijn.

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.

De landelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 zijn te vinden op RIVM StatLine.