De Gezondheidsmonitor Jeugd brengt de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse middelbare scholieren in kaart. Alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voeren samen dit onderzoek uit. Normaal vindt elke 4 jaar een meting plaats.

De digitale vragenlijst wordt ingevuld door leerlingen in de tweede en vierde klas van het regulier voortgezet onderwijs. De resultaten van het onderzoek helpen bij de ontwikkeling van beleid om de gezondheid van middelbare scholieren te verbeteren.

Alle GGD’en verzamelen gegevens op dezelfde manier. Naast de standaardvragen stellen GGD’en ook vragen over onderwerpen die lokaal belangrijk zijn. Deze resultaten zijn veelal toegankelijk via de websites van de GGD’en.

De nieuwste resultaten komen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

Naar de verschillende metingen

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015