De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

Hieronder vindt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2021 is uitgevoerd en de Gezondheidsmonitor Jeugd van 2015 en 2019.
 

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Met een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart gebracht: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Alle GGD’en voeren dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4 op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken.

In de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Bewegen
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Softdrugsgebruik
 • Geluk
 • Moeite met rondkomen
 • Psychische gezondheid
 • Veerkracht
 • Weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Eenzaamheid
 • Stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Suïcidegedachten
 • (Cyber)pesten
 • Sexting
 • Seksualiteit
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Impact van de coronaperiode
 • Zorg en ondersteuning
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en gebiedsindicator)

Download hier de basisvragenlijst Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

De landelijke, regionale en gemeentelijke resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn te vinden op RIVM StatLine en VZinfo.nl. Op VZinfo.nl zijn regiokaarten te vinden door in het onderwerpenoverzicht te klikken op het betreffende onderwerp. De bijbehorende gemeentekaart wordt zichtbaar door boven de regiokaart te klikken op het tabje "Gemeenten".

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en van de impact van corona. De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit als onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het onderzoeksinstituut Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.
 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Alle GGD’en voeren dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4 op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken.

In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn vragen opgenomen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Moeite met rondkomen
 • Geluk
 • Psychosociale gezondheid
 • Weerbaarheid (opkomen voor jezelf)
 • Stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Bewegen
 • Voeding
 • Roken (incl e-sigaret)
 • Alcoholgebruik
 • Soft drugsgebruik
 • (Cyber) pesten
 • Sexting
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Seksualiteit
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, en gezinssamenstelling)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.
 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Alle GGD-en hebben eind 2015 dezelfde basisvragenlijst afgenomen bij leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Bijna 97.000 leerlingen, verdeeld over 377 scholen, hebben de vragenlijst op school ingevuld. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens op landelijk niveau. Voor 14 GGD’en zijn gegevens beschikbaar op regionaal niveau. 9 GGD’en hebben ook gegevens op lokaal niveau.
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens over:

 • Ervaren gezondheid
 • Psychosociale gezondheid
 • Weerbaarheid
 • Bewegen
 • Voeding
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Drugsgebruik
 • Functioneren op school
 • (Cyber)pesten
 • Sociale mediagebruik 
 • Gamen
 • Seksualiteit
 • Achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en gezinssamenstelling)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.