De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen brengt de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder in kaart. Alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) voeren dit onderzoek samen uit. Normaal vindt elke 4 jaar een meting plaats.

Het CBS selecteert een deel van de Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder (steekproef). Personen uit de steekproef krijgen een uitnodigingsbrief om de vragenlijst digitaal of op papier in te vullen. De resultaten van het onderzoek helpen bij de ontwikkeling van beleid om de gezondheid van Nederlandse volwassenen en ouderen te verbeteren.

Alle GGD’en verzamelen gegevens op dezelfde manier. Naast de standaardvragen stellen GGD’en ook vragen over onderwerpen die lokaal belangrijk zijn. Deze resultaten zijn veelal toegankelijk via de websites van de GGD’en.

De nieuwste resultaten komen uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. In het najaar van 2024 vindt een nieuwe meting plaats.

 

Samenwerking CBS

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen werkt samen met de Gezondheidsenquête van het CBS. De vragenlijsten van deze twee onderzoeken worden afgestemd. Hierdoor kunnen de gegevens uit de Gezondheidsmonitor en uit de Gezondheidsenquête voor een deel van de onderwerpen worden samengevoegd.

Naar de verschillende metingen

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012