De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke 4 jaar plaats en wordt uitgevoerd door de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Alle regionale GGD’en in Nederland verzamelen de gegevens op dezelfde manier, waardoor cijfers op landelijk, regionaal en lokaal niveau beschikbaar zijn. Respondenten uit de steekproef worden middels een brief uitgenodigd de vragenlijst digitaal of op papier in te vullen. Bij het maken van de monitorvragenlijst wordt afgestemd met de CBS Gezondheidsenquête, waardoor de gegevens verzameld door de GGD’en en de gegevens verzameld door het CBS voor een deel van de onderwerpen kunnen worden samengevoegd. De vragenlijst bevat ook vragen specifiek voor ouderen (65 jaar en ouder). Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen.

Hieronder vindt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen die in het najaar van 2022 is uitgevoerd en de Gezondheidsmonitors van 2020, 2016 en 2012. In het najaar van 2024 wordt een nieuwe Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.


 

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

In het najaar van 2022 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Deze meting heeft gegevens opgeleverd over bijna 365.000 respondenten van 18 jaar en ouder, waarvan ongeveer 8.000 (2%) respondenten van de CBS-Gezondheidsenquête.

Naast de landelijke standaardvragen hebben GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. Deze resultaten zijn veelal toegankelijk via de websites van de GGD’en.

De landelijke, regionale en gemeentelijke resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 zijn te vinden op RIVM StatLine en VZinfo.nl. Op VZinfo.nl zijn regiokaarten te vinden door in het onderwerpenoverzicht te klikken op het betreffende onderwerp. De bijbehorende gemeentekaart wordt zichtbaar door boven de regiokaart te klikken op het tabje "Gemeenten".

 

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officiële naam: Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 en maakt verbinding tussen lopende onderzoeken mogelijk. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij Nederlanders als gevolg van de coronacrisis.

 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

In 2020 is data verzameld van bijna 540.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, waarvan ongeveer 7.000 (1,3%) respondenten zijn bevraagd voor de CBS-Gezondheidsenquête.

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020

De landelijke, regionale en gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 zijn te vinden op RIVM StatLine.

 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

In 2016 is data verzameld van bijna 460.000 Nederlanders van 19 jaar en ouder, waarvan ongeveer 7.000 (1,5%) zijn bevraagd voor de CBS-Gezondheidsenquête.

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassen 2016 en hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Ouderen 2016.

De landelijke, regionale en gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn te vinden op RIVM StatLine.

 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is in 2012 voor de eerste keer door alle GGD’en op dezelfde manier uitgevoerd. In 2012 is data verzameld van bijna 390.000 Nederlanders van 19 jaar en ouder, waarvan bijna 11.000 (2,8%) zijn bevraagd voor de CBS-Gezondheidsenquête.

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2012.

De landelijke, regionale en gemeentelijke resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 zijn te vinden op RIVM StatLine.