De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van de Nederlandse bevolking te bevorderen. 

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen bevat gegevens op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Hieronder vindt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen die in het najaar van 2022 wordt uitgevoerd en de Gezondheidsmonitors van 2020, 2016 en 2012.
 

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen.  De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen in kaart. Dit doen zij door middel van een extra meting van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022.

In de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen (18-64 jaar) en Ouderen (65+) 2022 staan vragen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Chronische aandoeningen
 • Angst en depressie
 • Stress
 • Veerkracht
 • Eenzaamheid
 • Lengte & gewicht
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Bewegen
 • Psychische klachten
 • Mantelzorg geven
 • Vrijwilligerswerk 
 • Sociale steun
 • Suicidegedachten
 • Niet specifieke klachten
 • Long-covid
 • Uitgestelde zorg
 • Impact corona
 • Trauma 
 • Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)

Download hier de basisvragenlijst Corona Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2022. 

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen en ouderen en van de impact van corona. De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 uit als onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het onderzoeksinstituut Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

In de Gezondheidsmonitor Volwassenen (18-64 jaar) en Ouderen (65+) 2020 staan vragen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Chronische aandoeningen
 • Beperkingen
 • Angst en depressie
 • Stress
 • Regie over eigen leven
 • Lengte & gewicht
 • Roken, e-sigaret
 • Alcoholgebruik
 • Bewegen
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg geven
 • Vrijwilligerswerk 
 • Ouderenmishandeling (alleen voor doelgroep 65+) 
 • Geluidhinder (alleen voor doelgroep 18-64 jarigen) 
 • Slaapverstoring
 • Corona
 • Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020. 
 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

In de Gezondheidsmonitor Volwassenen (19-64 jaar) en Ouderen (65+) 2016  staan vragen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Chronische aandoeningen
 • Beperkingen
 • Angst en depressie
 • Regie over eigen leven
 • Lengte & gewicht
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Bewegen
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg geven
 • Mantelzorg ontvangen (alleen voor doelgroep 65+)
 • Vrijwilligerswerk 
 • Ouderenmishandeling (alleen voor doelgroep 65+) 
 • Geluidhinder (alleen voor doelgroep 19-64 jarigen) 
 • Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische indicator)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassen 2016 en hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Ouderen 2016.

 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012

In de Gezondheidsmonitor Volwassenen (19-64 jaar) en Ouderen (65+) 2012  staan vragen over:

 • Ervaren gezondheid
 • Chronische aandoeningen
 • Beperkingen
 • Angst en depressie
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg geven
 • Lengte & gewicht
 • Bewegen
 • Alcoholgebruik
 • Roken
 • Huiselijk geweld
 • Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, inkomen en geografische indicator)

Download hier de basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2012