In het najaar van 2015 is de Gezondheidsmonitor Jeugd voor de eerste keer door alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en op dezelfde manier uitgevoerd. Bijna 97.000 leerlingen op 377 middelbare scholen deden mee. De resultaten zijn op landelijk niveau beschikbaar voor alle GGD-regio’s. In 14 GGD-regio’s zijn cijfers ook beschikbaar op regionaal niveau. Cijfers op gemeenteniveau zijn beschikbaar voor 9 van deze GGD-regio’s.

Publicaties