Op deze website vindt u informatie over de Gezondheidsmonitors. De Gezondheidsmonitor is een samenwerkingsverband tussen GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Fouten of gebreken op de website

Aan de totstandkoming van de inhoud van deze website is uiterste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip en stellen het zeer op prijs als u uw reactie aan gezondheidsmonitor@rivm.nl stuurt. Het geeft ons gelegenheid eventuele fouten en gebreken te herstellen. De Gezondheidsmonitor is niet aansprakelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt.