In het voorjaar en de zomer van 2022 is vanwege corona de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen voor het eerst uitgevoerd. Via een online social media en offline campagne zijn jongvolwassenen gevraagd de digitale vragenlijst in te vullen. Ongeveer 70.000 jongvolwassenen deden mee. De resultaten zijn op landelijk en regionaal beschikbaar voor alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio’s.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR.  ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 en maakt verbinding tussen lopende onderzoeken mogelijk. Het doel van het onderzoek is om de lichamelijke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis bij Nederlanders in kaart te brengen.

Kwalitatief onderzoek

Om de resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit focusgroepen en interviews met jongvolwassenen. Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door Stichting Alexander in opdracht van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, namens de GGD’en en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De resultaten staan in het rapport “Terug naar ‘normaal’: hoe doe je dat? Jongvolwassenen over hun gezondheidssituatie tijdens en na corona”(PDF). Daarnaast is er een factsheet voor professionals(PDF) en jongvolwassenen(PDF).