Op dit moment wordt de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen voor de tweede keer uitgevoerd. De vragenlijst kan van 8 april tot en met 7 juli 2024 worden ingevuld. Alle jongvolwassenen in Nederland van 16 tot en met 25 jaar oud kunnen meedoen via: www.jongerenmonitor.nl.

De resultaten zijn naar verwachting begin 2025 beschikbaar.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 en maakt verbinding tussen lopende onderzoeken mogelijk. Het doel van het onderzoek is om de lichamelijke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis bij Nederlanders in kaart te brengen.