Voor het aanvragen van toegang tot de data of een maatwerkverzoek (cijfers/tabellen/statistische analyses) uit de Gezondheidsmonitors, kunt u een verzoek indienen door een aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar monitorgezondheid@ggdghor.nl. Zorg dat u het juiste aanvraagformulier invult voor data-aanvraag of maatwerkverzoek horende bij de Gezondheidsmonitor waar u in geïnteresseerd bent. Momenteel kunt u een aanvraag indienen voor de (Corona) Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, 2019 en 2021 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016 en 2020. U kunt data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

In de rechterkolom op deze pagina vindt u uitleg en criteria voor het aanvragen van data uit de Gezondheidsmonitors. Verder staan er overzichten van de verschillen in de onderwerpen van de (Corona) Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 t.o.v. 2019 en 2015, verschillen in de onderwerpen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020 t.o.v. 2016 en verschillen in de onderwerpen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2016 t.o.v. 2012. In de opbouw en instructiebestanden vindt u achtergrondinformatie over hoe de databestanden zijn opgebouwd. Ook vindt u op deze pagina alle verschillende aanvraagformulieren (voor maatwerkverzoek en toegang tot databestand).