Voor inhoudelijke vragen over de Gezondheidsmonitors kunt u een email sturen naar: gezondheidsmonitor@rivm.nl (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) of monitorgezondheid@ggdghor.nl (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland).

Voor technische vragen over de werking van de site kunt u een email sturen naar: gezondheidsmonitor@rivm.nl.

 

Geïnteresseerden die een onderzoek willen uitvoeren met (een deel van) de landelijke gegevens, kunnen een verzoek indienen bij de registratiecommissie: monitorgezondheid@ggdghor.nl.

Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau (het digitale loket is tijdelijk niet beschikbaar, data is aan te vragen via: data-aanvraag).