Voor inhoudelijke vragen over de Gezondheidsmonitors kunt u een email sturen naar: gezondheidsmonitor@rivm.nl (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) of monitorgezondheid@ggdghor.nl (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland).

Voor technische vragen over de werking van de site kunt u een email sturen naar: gezondheidsmonitor@rivm.nl.

 

Via data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.