In het najaar van 2016 deden er bijna 460.000 personen van 19 jaar en ouder mee. Ongeveer 7.000 (1,5%) van deze personen hebben de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ingevuld. De vragenlijst was niet helemaal hetzelfde voor volwassenen en ouderen. Volwassenen (18 tot 65 jaar) kregen soms andere vragen dan ouderen (65 jaar en ouder) en andersom.