In het najaar van 2021 is vanwege corona een extra meting uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd.

Alle scholen in Nederland waren uitgenodigd om mee te doen. Aan deze meting deden bijna 167.000 leerlingen op 759 middelbare scholen mee. De resultaten zijn op landelijk, regionaal en gemeenteniveau beschikbaar voor alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio's.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR.  ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 en maakt verbinding tussen lopende onderzoeken mogelijk. Het doel van het onderzoek is om de lichamelijke en mentale gezondheidseffecten van de coronacrisis bij Nederlanders in kaart te brengen.