In het najaar van 2019 deden er ruim 170.000 leerlingen op 707 middelbare scholen mee. De resultaten zijn op landelijk en regionaal niveau beschikbaar voor alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio’s. Voor 19 GGD-regio’s zijn resultaten ook op gemeenteniveau beschikbaar.