Om goed gezondheidsbeleid te maken, hebben gemeenten, provincies en het Rijk inzicht nodig in de gezondheid en het welzijn van burgers. Daarom onderzoeken de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de Nederlandse bevolking met vragenlijstonderzoeken genaamd de Gezondheidsmonitors. Met deze monitors verzamelen alle regionale GGD’en in Nederland gegevens op dezelfde manier. Hierdoor zijn cijfers op landelijk, regionaal en lokaal niveau beschikbaar.

 

Gezondheidsmonitors voor verschillende doelgroepen

De Gezondheidsmonitors bestaan uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. Deze monitors vinden beide elke 4 jaar plaats. De Gezondheidsmonitor Jeugd is een samenwerking tussen de GGD’en (verenigd in GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland) en het RIVM. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een samenwerking tussen de GGD’en (verenigd in GGD GHOR Nederland), het RIVM en het CBS. Beide Gezondheidsmonitors worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en gemeenten.
Naast deze reguliere monitors worden extra
Corona Gezondheidsmonitors uitgevoerd voor de doelgroep Volwassenen en Ouderen (2022) en de doelgroep Jeugd (2021). Ook is er een nieuwe monitor ontwikkeld voor de doelgroep Jongvolwassenen (2022, 2024).

Klik op de tegels hieronder om meer te lezen over de Gezondheidsmonitors per doelgroep en voor links naar de resultaten.