De Gezondheidsmonitors brengen de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de Nederlandse bevolking in kaart. De resultaten ondersteunen gemeenten, provincies en het Rijk bij het maken van gezondheidsbeleid.

De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) voeren dit onderzoek samen uit. Alle GGD’en verzamelen de gegevens op dezelfde manier. Hierdoor zijn cijfers op landelijk, regionaal en lokaal niveau beschikbaar. Er zijn landelijke Gezondheidsmonitors voor de doelgroepen jeugd, jongvolwassenen en volwassenen en ouderen.

Op deze website vindt u informatie over de verschillende metingen van de Gezondheidsmonitors per doelgroep. Ook vindt u hier links naar de resultaten.