Om goed gezondheidsbeleid te maken, hebben gemeenten, provincies en het Rijk inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers. Daarom onderzoeken de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de Nederlandse bevolking op lokaal, regionaal en landelijk niveau met de Gezondheidsmonitors. Hiervoor verzamelen GGD’en op een geharmoniseerde wijze cijfers over deze aspecten in een vragenlijstonderzoek.

Verschillende Gezondheidsmonitors

De Gezondheidsmonitor bestaat uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. Deze Gezondheidsmonitors vinden beide elke vier jaar plaats. De Gezondheidsmonitor Jeugd is een samenwerkingsverband tussen de GGD’en (verenigd in GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland) en het RIVM. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een samenwerkingsverband tussen de GGD’en (verenigd in GGD GHOR Nederland), het RIVM en het CBS. Beide Gezondheidsmonitors worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en gemeenten.
Naast deze reguliere monitors worden extra Corona Gezondheidsmonitors uitgevoerd voor de doelgroep Volwassenen en Ouderen (2022) en de doelgroep Jeugd (2021). Ook is een nieuwe monitor ontwikkeld voor de doelgroep Jongvolwassenen (2022, 2024).

Klik op de tegels hieronder om meer te lezen over de Gezondheidsmonitors per doelgroep.