In het najaar van 2012 deden er bijna 390.000 personen van 19 jaar en ouder mee. Bijna 11.000 (2,8%) van deze personen hebben de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ingevuld. Er waren twee aparte vragenlijsten: een vragenlijst voor volwassenen (18 tot 65 jaar) en een vragenlijst voor ouderen (65 jaar en ouder).