De Gezondheidsmonitors bestaan uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd op de eigen regio en de eigen gemeenten.

Naast de gezamenlijke Gezondheidsmonitors voeren GGD’en zelf nog extra monitors en onderzoeken uit. Voor veel onderwerpen hebben GGD’en samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu landelijke standaardvraagstellingen ontwikkeld. De afspraak is dat de GGD deze landelijke standaardvragen gebruikt wanneer de GGD dit onderwerp in een eigen monitor of onderzoek opneemt. Door gebruik te maken van deze standaardvraagstellingen wordt er in alle GGD-regio’s in Nederland op uniforme wijze informatie verzameld. Dit maakt onderlinge vergelijking mogelijk.

Momenteel worden de standaardvraagstellingen geactualiseerd. Als een thema is geactualiseerd, wordt dit toegevoegd aan deze website.

Standaardvraagstellingen Gezondheidsmonitor Jeugd

Naar Standaardvraagstellingen Jeugd

Standaardvraagstellingen Volwassenen en ouderen
Grote groep mensen

Naar Standaardvraagstellingen Volwassenen en ouderen