De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen brengt de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in kaart. Alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voeren samen dit onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek helpen bij de ontwikkeling van beleid om de gezondheid van jongvolwassenen te verbeteren.

Jongvolwassenen worden via een online social media campagne gevraagd de digitale vragenlijst in te vullen. Om de resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, wordt ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

De nieuwste resultaten komen uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. In het voorjaar van 2024 vindt een nieuwe meting plaats.

Naar de verschillende metingen

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022