De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Alle regionale GGD’en in Nederland verzamelen de gegevens op dezelfde manier, waardoor cijfers op landelijk en regionaal niveau beschikbaar zijn. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid van jongvolwassenen te bevorderen.

Hieronder vindt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen die in het voorjaar en de zomer van 2022 is uitgevoerd. In 2024 wordt een nieuwe meting van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd.

 

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is voor de eerste keer uitgevoerd in het voorjaar en de zomer van 2022. Jongvolwassenen zijn gevraagd aan het onderzoek deel te nemen via een online social media campagne en offline campagne. De digitale vragenlijst was door iedereen uit de doelgroep in te vullen. Deze meting heeft gegevens opgeleverd over ongeveer 70.000 jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar.

Ter verdieping en om resultaten van de vragenlijst beter te begrijpen, is ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd middels focusgroepen en diepte-interviews met jongvolwassenen.

De landelijke en regionale resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 zijn te vinden op RIVM StatLine en VZinfo.nl. Op VZinfo.nl zijn regiokaarten te vinden door in het onderwerpenoverzicht te klikken op het betreffende onderwerp.

 

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officiële naam: Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 en maakt verbinding tussen lopende onderzoeken mogelijk. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij Nederlanders als gevolg van de coronacrisis.