Dit bestand bevat een overzicht van de onderwerpen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen basisvragenlijsten van 2012, 2016 en 2020, de aanpassingen in de vraagstellingen over de jaren en welke onderwerpen zijn geharmoniseerd met de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Gezondheidsenquête. Naast de onderwerpen die in de basisvragenlijst zijn uitgevraagd, wordt het databestand door het CBS aangevuld met een aantal gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat om gegevens over geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie, inkomen en regio.

Gerelateerde onderwerpen