Het eerste tabblad van dit bestand bevat een overzicht van de onderwerpen die zijn uitgevraagd in de Gezondheidsmonitor Jeugd basisvragenlijsten van 2015 tot en met 2023 en de aanpassingen in de vraagstellingen over de jaren.
Het tweede tabblad van dit bestand bevat een overzicht van de onderwerpen en indicatoren van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 tot en met 2023 die centraal (door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) zijn gepubliceerd en waar de cijfers zijn te vinden. Hiernaast publiceren GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en de cijfers van hun eigen regio ook op lokale websites. De onderwerpen op lokale websites verschillen per GGD.