Data aanvraag

Geïnteresseerden die een onderzoek willen uitvoeren met (een deel van) de landelijke gegevens uit de Monitors Jeugdgezondheid, Volksgezondheid of Gezondheid Ouderen, kunnen een verzoek indienen bij de registratiecommissie. Het is raadzaam om vooraf na te gaan of de gegevens waarin u geïnteresseerd bent beschikbaar zijn. In het verzoek moet staan: de naam van degene die zich voor de gevraagde gegevens verantwoordelijk stelt; het doel dat met de gevraagde gegevens wordt beoogd; een omschrijving van de gevraagde gegevens, en het tijdvak waarop deze betrekking hebben. Na goedkeuring door de Registratiecommissie worden de gevraagde gegevens verstrekt aan de aanvrager. Verzoeken om de landelijke dataset te gebruiken voor onderzoek kunnen worden ingediend door zowel de deelnemers van de monitors als derden, zoals onderzoeksinstituten, universiteiten of provincies. In het gebruikersreglement zijn afspraken over toegang, levering, gebruik en publicatie van gegevens vastgelegd.

Periodiek zullen landelijke en regionale cijfers worden berekend voor de indicatoren waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn. Via onderstaand e-mail adres kunt u informatie krijgen over de beschikbaarheid van deze cijfers. Aanvragen voor cijfers die betrekking hebben op gemeenten of op één of enkele GGD-regio’s, moet u bij de desbetreffende GGD indienen.

Contact registratiecommissie: monitorgezondheid@ggdghor.nl


Copyright RIVM 2005