Achtergrond

Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid van de bevolking. Daarom doen de GGD'en en Thuiszorginstellingen, regelmatig onderzoek naar gezondheid en gezondheidsgerelateerde onderwerpen op lokaal niveau. Door de resultaten met voorgaande jaren te vergelijken, kunnen gemeenten, provincies en rijk een beeld krijgen of het gevoerde beleid zijn vruchten afwerpt. Hierbij hebben veel beleidsmakers de wens om lokale gegevens ook regionaal en landelijk te vergelijken. Op deze manier kunnen zij hun beleid nóg beter afstemmen op trends en ontwikkelingen en lokale prioriteiten vaststellen. Door de landelijke uniformering van de gegevensverzameling faciliteren de Lokale en Nationale Monitors Jeugdgezondheid, Volksgezondheid en Gezondheid Ouderen ook het landelijk gezondheidsbeleid.

Hieronder vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:


Copyright RIVM 2005